BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
MĘŻOWIE ZAUFANIA

 

 

 Mąż zaufania oficerów: mjr Grzegorz SKUZA tel. 261 883 172

 

 

Mąż zaufania podoficerów: st. chor. szt. Lesław KURDZIEL tel. 261 883 331 lub 272 014 025

 

 

 

Mąż zaufania szeregowych: st. szer. Dominik JANISZEWSKI tel. 500 098 801

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych