BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
KREDO PODOFICERA


Kredo Podoficera Wojsk Lądowych

 

    Jestem Podoficerem Wojsk Lądowych, profesjonalistą, przywódcą żołnierzy. Dążę, jako dumny członek korpusu podoficerów do chluby tego korpusu, Wojsk Lądowych i dobra polskiego narodu, bez względu na sytuację w jakiej się znajdę. Nigdy nie wykorzystam mojego stopnia lub stanowiska do osiągnięcia własnej korzyści, czy też osobistego bezpieczeństwa.

    Kompetencja, jest moją myślą przewodnią. Moim celem, jest techniczna oraz taktyczna biegłość i doskonałość. Wykonanie zadania, gotowość wyszkolenie oraz dobro moich żołnierzy są dla mnie najważniejsze. Wszyscy żołnierze zasługują na najlepszej jakości przywództwo – ja im to zapewnię. Moi podwładni zobligowani są wykonywać moje zgodne z prawem rozkazy, dlatego biorę odpowiedzialność za ich czyny.

    Jestem profesjonalistą, nikt za mnie nie musi wykonywać moich obowiązków. Będę zawsze lojalny, zdobędę szacunek i zaufanie tych z którymi służę: przełożonych, kolegów i podwładnych. Będę przejawiał inicjatywę działając odpowiednio w przypadku braku rozkazów. Moja prawość i moralna odwaga nie zna kompromisów. Nigdy nie zapomnę i nie pozwolę zapomnieć moim kolegom, że jesteśmy podoficerami, profesjonalistami, przywódcami.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych