BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
STARSZY PODOFICER KOMENDY CENTRUM

 

STARSZY PODOFICER KOMENDY CENTRUM

 

 Starszy chorąży sztabowy Aleksander OMAN

 

 

 

tel.: +48 261 883 180

kom.: +48 727 014 243

 

    Starszy chorąży sztabowy Aleksander OMAN jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Inżynieryjnych w Brzegu. Po jej ukończeniu w 1991 roku został wyznaczony do pełnienia obowiązków szefa kompanii specjalnej sekcji zabezpieczenia w 2 batalionie zabezpieczenia w Czerwonym Borze.

    W 1992 roku zostaje przeniesiony służbowo do 1 batalionu saperów w Pułtusku 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, gdzie pełnił obowiązki dowódcy plutonu kutrów, a następnie dowódcy plutonu mostowego. W 1995 roku zostaje wyznaczony na instruktora przeciwchemicznego 1 batalionu saperów. Od 2001 roku pełni służbę w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu na stanowiskach: instruktor, starszy instruktor, dowódca obsługi oraz podoficer specjalista.

    W 2010 roku ukończył kurs Pomocników Dowódców ds. Podoficerów (US PL Sergeant Major Course) w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu i z dniem 7 grudnia 2010 roku zostaje wyznaczony na stanowisko Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów (z dniem 15 grudnia 2016 roku nazwa stanowiska to Starszy Podoficer Komendy Centrum).  W trakcie służby wojskowej wyróżniany odznaczeniami resortowymi (medale: Za Zasługi dla Obronności Kraju, Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, odznaką II stopnia Żasłużony Żołnierz RP).

    W 2007 roku został wyróżniony tytułem honorowym – Podoficer Roku Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Starszy chorąży sztabowy Aleksander OMAN jest absolwentem studiów drugiego stopnia Akademii Humanistycznej w Pułtusku o kierunku politologia.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych