BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
KATALOGI

Biblioteka posiada katalogi kartkowe wszystkich działów: alfabetyczny i rzeczowy oraz katalog komputerowy książek, który obejmuje zbiory :

- Działu Oświatowego,

- Działu Jawnego: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Społeczno-Polityczne, Wojskowe Wydawnictwa Specjalistyczne oraz Wojskowe Wydawnictwa Wewnętrzne.

 

Biblioteka CSŁiI oferuje możliwość przeglądania swoich zbiorów poprzez katalog online. Katalog elektroniczny WebColiber jest dostępny dla użytkowników sieci lokalnej Centrum - z poziomu strony internetowej CSŁiI w Zegrzu, w zakładce BIBLIOTEKA.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych