BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
SKARGI I WNIOSKI

ORGANIZACJA SYSTEMU SKARGOWO – WNIOSKOWEGO W CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU

 

Na podstawie § 6 pkt 2 Decyzji Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego informuję, że Komendant Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następujących terminach:

 

a) osoby cywilne – w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 – 16.30 (a w przypadku, gdy jest dniem wolnym, w dniu po nim następującym), lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z kpt. Kamilem ŁAWRESZUKIEM, nr telefonu 261-883-133;

 

b) żołnierzy służby czynnej– w każdy dzień pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z kpt. Kamilem ŁAWRESZUKIEM, nr telefonu 261-883-133.

 

Jednocześnie informuję, że w sprawie skarg i wniosków, organ wyższego rzędu w  stosunku do Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 15 do 17, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem (nr tel. +48 261-825-750), pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych